Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Hevosavusteinen
toiminta

Kaipaatko monipuolista hevostaitojen harjoittelua? Hevosavusteinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua tallitoimintaan, hevosen hoitoon ja ratsastuksen alkeisiin pienellä yksityistallilla Tuusulassa. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat, lähtökohdat ja erityistarpeet, sekä asetetaan toiminnalle tavoitteet.

Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa seuraaviin asioihin:
– tunnetaidot lisääntyvät
– keskittymiskyky paranee
– oppimisvaikeudet vähenevät
– motoriset taidot kehittyvät
– itsetunto vahvistuu
– itsetuntemus lisääntyy
– onnistumisen kokemukset lisääntyvät

Koulutettuna hevosavusteisen toiminnan ohjaajana toimii Elina Halminen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena Elinalla on yli 20 vuoden kokemus erityislasten kasvun tukemisesta. Hevostoiminnassa Elina keskittyykin erityisesti lapsiin ja heidän omien kykyjen ja mahdollisuuksien vahvistamiseen, onnistumisen kokemuksen luomiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen.

Peruskoulutukseltaan Elina on koulunkäyntiavustaja ja työskentelee ryhmäavustajana integroidussa erityisryhmässä. Elina työskentelee päivittäin lasten kanssa, joilla on erilaisia pulmia oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä. Työmenetelmänä Elina käyttää positiivista pedagogiikkaa sekä lempeää ja lasta arvostavaa kanssasäätelyä. Elinan vahvuuksia ovat läsnäolokyky ja taito nähdä lapsen tarpeet toiminnan takana.

Ohjaajan käytössä on toimintaan soveltuva suomenhevonen ja shetlanninponi. Ohjaukseen voidaan kerrallaan ottaa 1-2 asiakasta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää!

Elina Halminen, SPHT®-ohjaaja, HAT-ohjaaja
044 066 8531
elina.halminen@gmail.com

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus.

Sosiaalinen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen talliyhteisössä. Se on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka tapahtuu koulutetun ohjaajan ohjaamana ja ennalta suunniteltuna. Ohjaajan tehtävä on tukea asiakkaan ja hevosen vuorovaikutusta.

Pääelementteinä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, dialogisuus ja elämyksellisyys hevosen ollessa keskiössä. Harjoitukset ja tehtävät suoritetaan talliympäristössä hevosen kanssa, joko käsitellen hevosta maasta käsin, ajaen tai ratsain. Ratsastaminen ei ole itsetarkoitus eikä siihen edes välttämättä pyritä. Toiminnassa edetään asiakkaan ehdoilla. Toiminta suunnitellaan tukemaan asiakkaan tunnetta omasta selviytymisestä, niin että asiakas saa vahvistusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

Hevosavusteisesta toiminnasta hyötyvät kaikenikäiset ihmiset (lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset).

Miksi hevonen?

Hevonen on suuri ja kunnioitusta herättävä eläin, mutta se on silti herkkä ja sosiaalinen. Se aistii tunnetiloja ja toimii ihmisen tunteiden peilinä. Hevonen ei myöskään syrji ketään ulkonäön tai ennakkoluulojen perusteella. Mitä tahansa hevosta ei kuitenkaan voi käyttää tavoitteellisessa, suunnitelmallisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä. Hevosenkin on tiedettävä mitä siltä vaaditaan, jottei se turhaudu ja ala voida huonosti.

Lisätietoja:
Elina Halminen
044 066 8531
elina.halminen@gmail.com
Facebook-sivut